RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INOXSERVICE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Rzeszowska 42, 36-050 Sokołów Młp. , adres email: biuro@inoxservice.com.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych tj. zawarcia transakcji sprzedaży lub czynności bezpośrednio ją poprzedzających (oferta), które można zrealizować, za pośrednictwem strony internetowej: www.inoxservice.com.pl.
  3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  4. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione tylko wówczas, gdy będzie to konieczne podmiotom świadczącym usługi /firmie hostingowej, firmom realizującym zamówienie tj. Poczta Polska oraz inne firmy kurierskie/. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu*).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.